Χριστίνα Μουδατσάκη

Personal – Απόφοιτη Τ.Ε.Φ.Α.Α

Απόφοιτη στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Mε ειδικότητα στην Άρση Βαρών και κάτοχος πτυχίου Elite Group Trainer, Group Aerobic & Step, Fight, Aerobic, TRX Instructor, Let’s Bands Trainer , Pilates Trainer και Yoga Trainer.

Χριστίνα Μουδατσάκη

Personal – Aπόφοιτη Τ.Ε.Φ.Α.Α

Απόφοιτη στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Mε ειδικότητα στην Άρση Βαρών και κάτοχος πτυχίου Elite Group Trainer, Group Aerobic & Step, Fight, Aerobic, TRX Instructor, Let’s Bands Trainer , Pilates Trainer και Yoga Trainer.