PERSONAL TRAINING

PERSONAL TRAINING

Personal Training είναι η προπόνηση σε ένα μόνο άτομο και περιλαμβάνει την εξέταση της φυσικής κατάστασης του ατόμου , τη ρύθμιση στόχων και την εκπαίδευση για ένα υγιεινό τρόπο ζωής αλλά και άθλησης. Ο personal trainer σας καθοδηγεί σε κατάλληλο για εσάς είδος άσκησης και κατάλληλες ασκήσεις που στοχεύουν στις απαιτήσεις σας και σας παρακινούν να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες σας. Το personal training απευθύνεται σε κάθε αθλούμενο , ανεξάρτητα από ηλικία, φυσική κατάσταση και στόχους προπόνησης. Απευθύνεται σε άτομα που δεν διαθέτουν χρόνο , παρουσιάζουν κάποιο μυοσκελετικό πρόβλημα ή επιζητούν τα μέγιστα αποτελέσματα από την προπόνηση τους.

Το personal training μπορεί να γίνει με όποιο είδος άθλησης επιθυμεί ο αθλούμενος.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ