Σταύρος Δημητριάδης

Personal – Dynamic Trainer

Απόφοιτος της σχολής MP Balatsinos. Personal trainer και Group Fitness Instructor απο το 2013. Κάτοχος πιστοποιήσεων Personal Trainer, Group Trainer, Pilates Trainer, Elite Group Trainer, Fight Aerobic Ιnstructor, Hitt and and Body Weight Training Course, Kettlebells Basic Course, Trx Suspension Training, Trx Sports Medicine Suspension Training, Trx Group Trainer, Lebert Equalizer.
Υπεύθυνος των τμημάτων
Personal – Dynamic Training.

Σταύρος Δημητριάδης

Personal – Dynamic Trainer

Απόφοιτος της σχολής MP Balatsinos. Personal trainer και Group Fitness Instructor απο το 2013. Κάτοχος πιστοποιήσεων Personal Trainer, Group Trainer, Pilates Trainer, Elite Group Trainer, Fight Aerobic Ιnstructor, Hitt and and Body Weight Training Course, Kettlebells Basic Course, Trx Suspension Training, Trx Sports Medicine Suspension Training, Trx Group Trainer, Lebert Equalizer.
Υπεύθυνος των τμημάτων
Personal – Dynamic Training.