Παρασκευή Ταυρίδου

Personal – Απόφοιτη Τ.Ε.Φ.Α.Α

Απόφοιτη του τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με κυρία ειδικότητα Αθλητικές δραστηριότητες κλειστού χώρου και δευτερεύουσα ειδικότητα Ενόργανη γυμναστική. Κάτοχος πτυχίου ναυαγοσωστικής και βασικής υποστήριξης της ζωής. Aerobic και Fitness instructor, Pilates trainer, Personal trainer και Aqua aerobic trainer. Προπονήτρια κολύμβησης για όλες τις βαθμίδες. Πολυετή εμπειρία σε χώρους άσκησης  και με συνεχόμενη εκπαίδευση – ενημέρωση στα θέματα fitness.

Παρασκευή Ταυρίδου

Personal – Απόφοιτη Τ.Ε.Φ.Α.Α

Απόφοιτη του τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με κυρία ειδικότητα Αθλητικές δραστηριότητες κλειστού χώρου και δευτερεύουσα ειδικότητα Ενόργανη γυμναστική. Κάτοχος πτυχίου ναυαγοσωστικής και βασικής υποστήριξης της ζωής. Aerobic και Fitness instructor, Pilates trainer, Personal trainer και Aqua aerobic trainer. Προπονήτρια κολύμβησης για όλες τις βαθμίδες. Πολυετή εμπειρία σε χώρους άσκησης  και με συνεχόμενη εκπαίδευση – ενημέρωση στα θέματα fitness.