Ευδοκία Μουσίτσα

Απόφοιτη Τ.Ε.Φ.Α.Α

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με ειδικότητα Αποκατάσταση μυοσκελετικών τραυματισμών. Pilates Trainer και Body Conditioning Trainer.

Ευδοκία Μουσίτσα

Απόφοιτη Τ.Ε.Φ.Α.Α

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με ειδικότητα Αποκατάσταση μυοσκελετικών τραυματισμών. Pilates Trainer και Body Conditioning Trainer.