Ευαγγελία Σαραφιλνού

Personal – Απόφοιτη Τ.Ε.Φ.Α.Α

Απόφοιτη του τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητσμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδικότητα Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου. Kάτοχος πτυχίου Pilates Trainer, Yoga Trainer, Advance Aerobic Instructor, Dynamic Group Trainer, Personal Trainer. Επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των γυμναστηρίων από το 2008.

 Ευαγγελία Σαραφιλνού

Personal – Απόφοιτη Τ.Ε.Φ.Α.Α

Απόφοιτη του τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητσμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδικότητα Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου. Kάτοχος πτυχίου Pilates Trainer, Yoga Trainer, Advance Aerobic Instructor, Dynamic Group Trainer, Personal Trainer. Επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των γυμναστηρίων από το 2008.