ΠΑΚΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ή
ΜΥΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ
1 μήνας
35 €
3 μήνες
90 €
6 μήνες
150 €
12 μήνες
240 €
1 επίσκεψη
5 €
Τμήμα Εγκύων ( 2-4 άτομα )
1 μήνας
2 φορές / εβδομάδα 50 €
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ
ΜΥΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ
1 μήνας
45 €
3 μήνες
120 €
6 μήνες
210 €
12 μήνες
360 €
PERSONAL TRAINING
1 επίσκεψη
20 €
1 άτομο / 1  Μήνας
2 φορές / εβδομάδα
135 €
3 φορές / εβδομάδα
180 €
1 άτομο / 3  Μήνες
2 φορές / εβδομάδα
350 €
3 φορές / εβδομάδα
435 €
Group Personal
1 επίσκεψη
10 €
2-4 άτομα / 1  Μήνας
2 φορές / εβδομάδα
50 €
3 φορές / εβδομάδα
65 €
2-4 άτομα / 3  Μήνες
2 φορές / εβδομάδα
120 €
3 φορές / εβδομάδα
145 €